banner-image

Võta meiega ühendust!

kadri joost

direktor

Direktor tagab lastaia strateegilise juhtimise, kujundab õppimist ja arengut toetavat organisatsioonikultuuri , innustab ja toetab töötajate igakülgset professionaalset arengut.

5646 4653
kadri.joost@elva.ee

kristiina jurken

õppejuht

Õppejuht vastutab lasteaia õppetegevuse kvaliteedi ja lapse arengut toetava õpikeskkonna eest. Nõustab ja jõustab õpetajad, koostab erinevaid õppetööd puudutavaid dokumentide.

5326 8530
kristiina.jurken@elva.ee

Liis org

arendusjuht

Arendusjuht tagab asjaajamise, halduse ja meediakajastuse korraldamise, innovaatilisuse ja terviseteadlikkuse arendamise ning töökeskkonna turvalisuse.

5591 4622
liis.org@elva.ee

Maire Ingi

logopeed

Logopeedi abi lasteaias on tarvis, kui kõne areng ei ole ootuspärane, kannatab hääldamise selgus või grammatika, kõne voolavus on häiritud, esinevad raskused kõne mõistmisel ja kirjaliku kõne omandamisel.

maire.ingi@elva.ee

***

eripedagoog

Eripedagoog tegeleb laste psüühiliste protsesside (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu) uurimise ja arendamisega. Põhiline töö käib läbi erinevate õppemängude. Eripedagoog töötab lastega nii individuaalselt kui ka grupis.

Maris Järveoja

Liikumisõpetaja

Liikumisõpetuse eesmärk on tekitada lapses huvi liikumise vastu läbi mängu. Liikumistunnid on lõbusad, loovad ja fantaasiaküllased. Viiakse läbi ka liikluskasvatust. Liikumistegevused toimuvad nii toas kui õues.

maris.jarveoja@elva.ee

***

Muusikaõpetaja

Muusikatunnis kujundatakse ja arendatakse lapse muusikalisi võimeid lisaks ka kultuurilisi väärtushinnanguid. Arvestatakse lapse individuaalseid eeldusi ning toetutakse eduelamusele ja tunnustusele.

Rita Roops

Majaperenaine

Majaperenaise pädevuses on esindusliku, puhta ja kauni keskkonna loomine. Tagades puhtad ja kenad ruumid tõuseb töötajate töörõõm ja rahulolu. Majaperenaise tööandjaks on SA Elva Teenused. Temaga sab ühendust SA kaudu.

teenused@elva.ee

 

Kuidas meid leida?

                                               Vaata kaardilt 

Muud kontaktid

Murumuna lasteaia andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab

Liis Org

liis.org@elva.ee

tel 55 914 622

Andmekaitsespetsialisti poole võib inimene pöörduda kõigis küsimustes, mis on seotud selles asutuses või ettevõttes tema isikuandmete töötlemisega.

Lasteaia üle teostab järelvalvet

Elva Vallavalitsuse Haridus- ja kultuuriosakond:

Liis Lehiste

liis.lehiste@elva.ee

tel 54 640 550

 

Haridus- ja Teadusministeerium:

Välishindamisosakond:

Katrin Ohakas

Katrin.Ohakas@hm.ee
telefon 5687 0346, 735 4068