banner-image

Võta meiega ühendust!

kadri joost

direktor

Direktor tagab lastaia strateegilise juhtimise, kujundab õppimist ja arengut toetavat organisatsioonikultuuri , innustab ja toetab töötajate igakülgset professionaalset arengut.

56 464 653
kadri.joost@elva.ee

Liis org

arendusjuht

Arendusjuht tagab asjaajamise, halduse ja meediakajastuse korraldamise, innovaatilisuse ja terviseteadlikkuse arendamise ning töökeskkonna turvalisuse.

55 914 622
liis.org@elva.ee

kristiina jurken

õppejuht

Õppejuht vastutab lasteaia õppetegevuse kvaliteedi ja lapse arengut toetava õpikeskkonna eest. Nõustab ja jõustab õpetajad, koostab erinevaid õppetööd puudutavaid dokumentide.

53 268 530
kristiina.jurken@elva.ee

Maire Ingi

logopeed

Logopeedi abi lasteaias on tarvis, kui kõne areng ei ole ootuspärane, kannatab hääldamise selgus või grammatika, kõne voolavus on häiritud, esinevad raskused kõne mõistmisel ja kirjaliku kõne omandamisel.

maire.ingi@elva.ee

***

eripedagoog

Eripedagoog tegeleb laste psüühiliste protsesside (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu) uurimise ja arendamisega. Põhiline töö käib läbi erinevate õppemängude. Eripedagoog töötab lastega nii individuaalselt kui ka grupis.

Maris Järveoja

Liikumisõpetaja

Liikumisõpetuse eesmärk on tekitada lapses huvi liikumise vastu läbi mängu. Liikumistunnid on lõbusad, loovad ja fantaasiaküllased. Veiiakse läbi ka liikluskasvatust. Liikumistegevused toimuvad nii toas kui õues.

maris.jarveoja@elva.ee

Ragne Meier

Muusikaõpetaja

Muusikatunnis kujundatakse ja arendatakse lapse muusikalisi võimeid lisaks ka kultuurilisi väärtushinnanguid. Arvestatakse lapse individuaalseid eeldusi ning toetutakse eduelamusele ja tunnustusele.

ragne.meier@elva.ee

Rita Roops

Majaperenaine

Majaperenaise pädevuses on esindusliku, puhta ja kauni keskkonna loomine. Tagades puhtad ja kenad ruumid tõuseb töötajate töörõõm ja rahulolu. Majaperenaise tööandjaks on SA Elva Teenused. Temaga sab ühendust SA kaudu.

teenused@elva.ee

 

Kuidas meid leida?

                                               Vaata kaardilt 

Muud kontaktid

Murumuna lasteaia andmekaitsespetsialist

Kaisa-Karoliina Kivikas kaisa.kivikas@elva.ee 

telefon +372 7309893

Andmekaitsespetsialisti poole võib inimene pöörduda kõigis küsimustes, mis on seotud selles asutuses või ettevõttes tema isikuandmete töötlemisega.

Lasteaia üle teostab järelvalvet

Elva Vallavalitsuse Haridus- ja kultuuriosakond:

Haridus- ja Teadusministeerium:

Välishindamisosakond:

Katrin Ohakas

Katrin.Ohakas@hm.ee
telefon 5687 0346, 735 4068