banner-image

Võta meiega ühendust!

kadri joost

direktor

Direktor tagab lastaia strateegilise juhtimise, kujundab õppimist ja arengut toetavat organisatsioonikultuuri, innustab ja toetab töötajate igakülgset professionaalset arengut.

5646 4653
kadri.joost@elva.ee

Diana Annast

õppejuht

5326 8530
diana.annast@elva.ee

Maire Ingi

logopeed

Logopeedi abi lasteaias on tarvis, kui kõne areng ei ole ootuspärane, kannatab hääldamise selgus või grammatika, kõne voolavus on häiritud, esinevad raskused kõne mõistmisel ja kirjaliku kõne omandamisel.

maire.ingi@elva.ee

Merlin Vilu

eripedagoog

Eripedagoog tegeleb laste psüühiliste protsesside (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu) uurimise ja arendamisega. Põhiline töö käib läbi erinevate õppemängude. Eripedagoog töötab lastega nii individuaalselt kui ka grupis.

merlin.vilu@elva.ee

Maris Järveoja

Liikumisõpetaja

Liikumisõpetuse eesmärk on tekitada lapses huvi liikumise vastu läbi mängu. Liikumistunnid on lõbusad, loovad ja fantaasiaküllased. Viiakse läbi ka liikluskasvatust. Liikumistegevused toimuvad nii toas kui õues.

maris.jarveoja@elva.ee

Elo-Maarja Trumm

Muusikaõpetaja

Muusikatunnis kujundatakse ja arendatakse lapse muusikalisi võimeid lisaks ka kultuurilisi väärtushinnanguid. Arvestatakse lapse individuaalseid eeldusi ning toetutakse eduelamusele ja tunnustusele.

elomaarja.trumm@elva.ee

Majaperenaine

Majaperenaise pädevuses on esindusliku, puhta ja kauni keskkonna loomine. Tagades puhtad ja kenad ruumid tõuseb töötajate töörõõm ja rahulolu. Majaperenaise tööandjaks on SA Elva Teenused. Temaga sab ühendust SA kaudu.

teenused@elva.ee

 

Kuidas meid leida?

                                               Vaata kaardilt 

Muud kontaktid

Murumuna lasteaia andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab

Elva Vallavalitsuse Haridus-ja kultuuriosakond:

Berit Ojaniit

berit.ojaniit@elva.ee

tel 54 640 550 

Andmekaitsespetsialisti poole võib inimene pöörduda kõigis küsimustes, mis on seotud selles asutuses või ettevõttes tema isikuandmete töötlemisega.

Lasteaia üle teostab järelvalvet

Elva Vallavalitsuse Haridus- ja kultuuriosakond:

Liis Lehiste

liis.lehiste@elva.ee

tel 54 640 550

 

Haridus- ja Teadusministeerium:

Üldtelefon (+372) 735 0222

hm@hm.ee