ELIIS

ELIIS (e-lasteaed) on infosüsteem, mis pakub lasteaedadele innovaatilisi ning digitaalseid lahendusi õppetöö mugavamaks korraldamiseks. Võimalused lapsevanemale: Lapse arengu jälgimine, teadete lugemine, sündmuste kalender, digitaalne arengumapp, puudumisest teatamine.