Pria

Alates 2019. a on Murumuna taotlenud toetust Pria koolikava kaasnevatest haridusmeetmetest.
Koolikava toetuse eesmärgiks on suurendada laste puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimist, edendades seeläbi puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete üldist tarbimist; kujundada laste tervislikke toitumisharjumusi; tõsta laste teadlikkust põllumajandus- ja toidusektorist. 2021-2022 õa projekti raames külastati Viinamärdi, Kaspri ja Pajumäe talu.

KIK Keskkonnainvesteeringute keskus

SA Keskonnainvesteeringute keskus on toetanud Murumuna õppeprogramme looduses. 2022-2023 õa projekti raames külastas kaks koolirühma Võrtsjärve õppekeskuses ,,Kalad" programmi.