banner-image

Pria

Kevadel 2019 on Murumuna Pria koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetusel soetanud erinevaid vahendeid täitmaks koolikava toetuse eesmärke. EESMÄRK Koolikava toetuse eesmärgiks on: Suurendada laste puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimist, edendades seeläbi puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete üldist tarbimist; kujundada laste tervislikke toitumisharjumusi; tõsta laste teadlikkust põllumajandus- ja toidusektorist.

KIK Keskkonnainvesteeringute keskus

SA Keskonnainvesteeringute keskus on toetanud Murumuna õppeprogramme looduses. Projekti raames läbi viidud seitse õppeprogrammi VVVSihtasutuse ja SA Luke Mõisa poolt..

HITSA

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus on kaasfintseerinud ProgeTiigri taotlusvooru seadmete soetamise käigus meie ostu. ProgeTiigri programmi eesmärk on tõsta laste tehnoloogilist kirjaoskust ja digipädevusi.

Erasmus +

Kevadest 2018 oleme ühinenud Erasmus Pluss K2 kaheaastase projektiga "Letś share it together!", mida juhib Bulgaaria. Projektipartneriteks on Rumeenia, Prantsusmaa, Eesti, Kreeka ja Bulgaaria. Eesmärgiks on uute strateegiate ja õpimeetodite omavaheline jagamine, koostöö ja kogemuste vahetamine alushariduses, samuti erinevate kultuuride tutvustamine lastele neile põneval ja looval viisil. Aastal 2020 ....