banner-image

Tervist Edendav Lasteaed

Elva Lasteaed Murumuna kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade Liitu alates 2008. aastast.

Tervist edendavate lasteaedade (TEL) võrgustikku kuuluvad vabatahtlikkuse alusel liitunud lasteaiad, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest.

Tervist edendavate lasteaedade võrgustiku areng sai alguse “Laste ja noorukite riikliku terviseprogramm aastani 2005″ alaprojektist „ Tervist Edendav Lasteaed” (projekt lõppes aastal 2005). Projekti raames väljatöötatud tervist edendava lasteaia mudelis on arvesse võetud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO), rahvusvaheliste tervisedenduse programmide ja võrgustike (The European Network of Health Promoting Schools, Tšehhi Vabariigi projekti „The Healthy Kindergarden”) tõenduspõhiseid aluseid, soovitusi ning praktilisi kogemusi.

Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema igakülgset arengut. Lasteaia ülesanne on luua eeldused ja tingimused, mis toetavad laste ja personali heaolu ning tervist. Tervise ja heaolu edendamine lasteaias on seotud kõikide lasteaia tegevustega ning põhivaldkondadega (eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine, keskkonna kujundamine ning õppe- ja kasvatustöö), on planeeritud, süsteemne, järjepidev ning lähtub hindamiste põhjal selgunud arenguvajadustest tervise, heaolu ja turvalisuse valdkonnas.

Alates 2019/2020 õppeaastast teeb tervisemeeskond koostööd loogusgrupiga ning ühinenud meeskonna nimeks on LOTE ehk Loodus ja Tervis.

2022/2023 õa Tegevuskavaga saab tutvuda SIIN 

Tervisedenduse koordinaatoriks on õpetaja Veronika Abroi.

Looduse - ja tervisemeeskond ehk LOTE liikmed 2023/24 õa