banner-image

ÕPPEAASTA EESMÄRGID

Õppeaasta moto:  “Muinasjutud läbi aegade“ 

Eesmärgid

Laps 

– On aktiivne tegutseja, osaleb oma võimete kohaselt rühma õppe – kasvatustegevuse planeerimises 

– On valmis võtma erinevaid rolle ja tunneb neist rõõmu 

– Saab aru ja oskab edasi anda jutukese sisu erinevate meetodite 

 Õpetaja

– Tekitab lastes huvi muinasjuttude vastu läbi erinevate õppe – kasvatustegvuste meetodite 

– Tutvustab eri rahvuste muinasjutte ja rakendab neid õppetöös 

– Loob sobiva keskkonna muinasjuttude taaselustamiseks 

– Teeb koostööd peredega õppe – ja kasvatustöö planeerimisel ning keskkonna loomisel