banner-image

 

ÕPPEAASTA EESMÄRGID

Laps:
– Tunneb kodukoha veekogusid, nendes elavaid loomi ja kasvavaid taimi. Teab vee olulisust loodusele ja inimesele ning oskab vett säästvalt kasutada.
– Käitub tervist hoidvalt ning tunneb rõõmu aktiivsest liikumisest.
– Kasutab loovalt erinevaid vahendeid ja rakendab oma kogemusi, teadmisi ja muljeid ümbritsevast maailmast.
– Oskab õpetaja juhendamisel kasutada erinevaid robootikavahendeid.

Õpetaja:
– Rakendab iganädalaselt õues õppimist ja õuesõpet.
– Väärtustab enda ja laste tervist, pakkudes igapäevaselt võimalusi aktiivseks liikumiseks.
– Loob taaskasutust ja loovust väärtustava keskkonna, kus laps saab aktiivselt tegutseda.
– Arendab oma teadmisi digitehnoloogia valdkonnas ning oskab kasutada lasteaias olevaid robootikavahendeid.

Kaasav haridus:
1. Õpetaja märkab lapse abivajadust (lapse füüsiline, tervislik, psühholoogiline, emotsionaalne, sotsiaalne, kognitiivne, hariduslik ja majanduslik)
2. Õpetaja arvestab lapse individuaalsete eripäradega ning kohandab rühma keskkonda, õppematerjale, vahendeid ja õppemeetodeid vastavalt sellele.