Head Elva linna lasteaiapered!

 

Vastavalt määruses “Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” 2023. aastal sisse viidud muudatusele, tasuvad kõik lapsevanemad lasteaia kohatasu 11 kuu eest kui laps ei kasuta lasteaiakohta ametliku suvepuhkuse perioodil,                               mis 2024 aastal on juulikuu. 

 

Suveperioodil oleme korraldanud majade lahtioleku alljärgnevalt: 

 

  • Elva Linna Lasteaia õppehoonete ametlik suvepuhkuste periood on 1. juuli – 2. august. 
  • Suvepuhkuse perioodil asuvad valverühmad Õnneseene õppehoones.  
  • Murumuna, Järve ja Peedu õppehooned on antud ajavahemikul suletud.  
  • Ajavahemikul 25-28.06 ja 05-30.08 töötavad valverühmad õppehoonete põhiselt.  
  • Paremaks rühmade ja personali komplekteerimiseks palume lapsevanemal rühma seinal asuvasse tabelisse märkida, kas ja millal vajab laps lasteaiakohta. 
  • Kui lapsevanem soovib suvepuhkuse perioodil (01.07-02.08) lasteaiakohta kasutada, tuleb esitada avaldus e-taotluste keskkonnas SPOKU hiljemalt 15.05.2024. 

Auli Mäesalu, haridusspetsialist  

auli.maesalu@elva.ee 

5886 4201