banner-image

 

 

Head Elva linna lasteaiapered!

Oleme hiljuti saatnud välja informatsiooni Elva Vallavolikogu määruse “Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” muudatuste osas. Rohkem infot SIIN.

Muudatused puudutavad ka lasteasutuste suvepuhkuste korraldamist ja seetõttu saadame Elva linna lasteaedade suveperioodi töö osas eelteate, mis on 2023. aasta suvel erandlik. Täpsem vallavalitsuse korraldus edastatakse märtsikuu jooksul.

Elva valla lasteasutuste ametlik suvepuhkuse periood kehtestatakse igal kalendriaastal vallavalitsuse korraldusega. Koolieelse lasteasutuse seaduse § 19 lg 1 alusel otsustab lasteasutuse aastaringse või hooajalise tegutsemise vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

Elva linnas on erandkorras avatud kogu 2023. aasta suveperioodil Elva Lasteaed Murumuna ruumid. Põhjusel, et Elva Lasteaias Õnneseen teostatakse 1. juunist kuni 31. augustini kütte ja ventilatsiooni remonditöid. Elva Lasteaia Õnneseen personal töötab Murumuna lasteaia ruumides 1. juunist kuni 17. juulini 2023. Murumuna personal töötab Murumuna ruumides alates 18. juulist 2023.

Erandkorras on 2023. aasta suvel võimalik Elva Lasteaed Murumuna ja Elva Lasteaed Õnneseene Kaja tn maja vanematel valida, millisel suvekuul soovitakse lasteaia kohast loobuda (juuni, juuli või august) ja tasuda kohatasu 11 kuu eest. Valitud kuud käsitletakse lasteasutuse ametliku suvepuhkuse perioodina. Kuu, millal laps lasteaiakohta ei kasuta, peab olema tervik. Ehk laps ei kasuta terve kalendrikuu kohta (näiteks periood 01. juuli – 31. juuli). Kalendrikuude poolitamist ei toimu.

Elva Lasteaia Õnneseen Peedu maja on 2023. aastal kollektiivpuhkusel 18. juulist kuni 30. augustini ning seetõttu on Peedu maja peredel erandkorras võimalus saada vabastus augustikuu eest (ehk lasteasutuse filiaali ametlik suvepuhkuse periood), kui laps(ed) ei viibi terve kalendrikuu lasteasutuses (1. august kuni 31. august 2023).

Elva Järve Lasteaed on avatud aastaringselt ning suveperioodil toimetab majas vajalikul arvul valverühmi. Seetõttu on lasteasutuse ametlikuks suvepuhkuse perioodiks juuli 2023, mille eest on vanemal õigus saada vabastus, kui laps ei kasuta kohta ajavahemikul 1. juuli kuni 31. juuli 2023 ühtegi päeva.

Kui vanem soovib kasutada kohta lasteasutuses ka suvepuhkuse perioodil (olenemata päevade arvust), tuleb vanemal esitada avaldus e-keskkonnas Spoku või paberkandjal hiljemalt 15. maiks 2023. Avaldusi saab esitada alates 1. maist 2023.

Vanem, kes on teavitanud vallavalitsust soovist oma last kõik suvekuud hoida lasteasutuses, on kohustatud tasuma osalustasu 12 kuu eest.

Lisainfo: Auli Mäesalu, haridusspetsialist, tel. 58864201, e-post: auli.maesalu@elva.ee.