banner-image

 

 

Head Elva linna lasteaiapered!

Elva valla lasteasutuste ametlik suvepuhkuse periood kehtestatakse igal kalendriaastal vallavalitsuse korraldusega. Koolieelse lasteasutuse seaduse § 19 lg 1 alusel otsustab lasteasutuse aastaringse või hooajalise tegutsemise vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

Lisainfo: Auli Mäesalu, haridusspetsialist, tel. 58864201, e-post: auli.maesalu@elva.ee.