banner-image

Lasteaiatasu koosneb lapsevanema poolt kaetava osa määrast (edaspidi osalustasu) ja lapse toidupäeva maksumusest.

Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Murumuna Lasteaia osalustasu on 2021.a  jaanuarist 45 eurot kuus.

Osalustasu määrast 40% kasutatakse õppevahendite kulude ja 60% tegevuskulude katteks.

Lapsevanem tasub lasteaia osalustasu 12 kuud. Arve esitatakse tagasiulatuvalt eelmise kuu eest. Osalustasu maksmise kohustus algab lapse lasteaia nimekirja arvamise kuust ja lõpeb lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamise kuuga.

Lapsevanemal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Elva vald ning lasteaias käib korraga kolm või enam last, on kolmas ja iga järgnev laps osalustasust vabastatud.

Lapse toidupäeva maksumus on 1.80 eurot.

Lapsevanem teatab hiljemalt hommikul kella 9.00 lapse haigusest või puhkepäevast rühma Eliisis, telefonil või e-posti aadressil. Sel juhul märgitakse laps puudujaks ja arvestatakse toidult maha alates järgmisest päevast.

Peale puudumist teatab lapsevanem rühma lapse järgmise päeva tuleku kohta päev ette hommikul kella 9.00 – ks.

Laste kohalkäimise arvestust peab lasteaed elektroonilises keskkonnas ELIIS.

Lapsevanemad, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Elva vald, saavad Elva Vallavalitsusest taotleda toidusoodustust juhul kui perel on raske majandusliku olukord.

Info: Tel: 730 9894

E-post: alo.rebane@elva.ee

Vastuvõtt kokkuleppel

Lasteaiamaksu arve saadab Elva Vallavalitsuse raamatupidamine lapsevanema e-postile. 

Lasteaiatasu tasuda hiljemalt iga kuu 20. kuupäevaks Elva Vallavalitsuse arveldusarvetele: EE212200001120112068 (Swedbank) või EE291010102018767003 (SEB pank). Maksekorraldusele märkida viitenumber, lapse ees- ja perekonnanimi ning arve number.

Arvete mugavamaks tasumiseks sõlmige pangas e – arvete püsimakseleping. Kui te olete lepingu sõlminud, siis palun teatage sellest Elva valla raamatupidamisele telefonil 730 9890 või e – posti teel antonina.uffert@elva.ee.