Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine 14.02.2023

 

 • Murumuna Lasteaia osalustasu on 2021.a  jaanuarist 45 eurot kuus.
 • Lasteaiatasu koosneb lapsevanema poolt kaetava osa määrast (edaspidi osalustasu) ja lapse toidupäeva maksumusest.
 • Osalustasu määrast 40% kasutatakse õppevahendite kulude ja 60% tegevuskulude katteks.
 • Lasteaia osalustasu arve esitatakse tagasiulatuvalt eelmise kuu eest. Osalustasu maksmise kohustus algab lapse lasteaia nimekirja arvamise kuust ja lõpeb lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamise kuuga.
 • Lapse toidupäeva maksumus on 2.50 eurot.
 • Lapsevanem teatab hiljemalt kella 15.00-ks lapse haigusest või puhkepäevast Eliisis, rühma telefonil või e-posti teel. Sel juhul märgitakse laps puudujaks ja arvestatakse toidult maha alates järgmisest päevast.
 • Peale puudumist teatab lapsevanem rühma lapse järgmise päeva tuleku kohta eelmisel päeval kella 15.00-ks.
 • Laste kohalkäimise arvestust peab lasteaed elektroonilises keskkonnas ELIIS.
 • Lapsevanemad, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Elva vald, saavad Elva Vallavalitsusest taotleda toidusoodustust juhul kui perel on raske majanduslik olukord. Info: Tel: 730 9894 E-post: alo.rebane@elva.ee Vastuvõtt kokkuleppel.
 • Lasteaiamaksu arve saadab Elva Vallavalitsuse raamatupidamine lapsevanema e-postile. 
 • Lasteaiatasu tasuda hiljemalt iga kuu 20. kuupäevaks Elva Vallavalitsuse arveldusarvetele: EE212200001120112068 (Swedbank) või EE291010102018767003 (SEB pank). Maksekorraldusele märkida viitenumber, lapse ees- ja perekonnanimi ning arve number.
 • Arvete mugavamaks tasumiseks sõlmige pangas e – arvete püsimakseleping. Kui te olete lepingu sõlminud, siis palun teatage sellest Elva valla raamatupidamisele telefonil 730 9890 või e – posti teel antonina.uffert@elva.ee