banner-image

Hoolekogu

2020/2021. õppeaasta hoolekogu koosseis:

Hoolekogu esimees: Maarja Silber

Aseesimees: Rain Laan

Protokollija: Monika Tigane

Elva Vallavalitsuse esindaja 

Margit Kiin 

margit.kiin@elva.ee

Elva Lasteaed Murumuna direktor

Kadri Joost

kadri.joost@elva.ee

Murumuna õpetajate esindaja 

Ebe Kõnd

kond.ebe@gmail.com

Karukeste rühma esindaja

Mihhail Kravtšenko

mihhail.kravtsenko@gmail.com

Piilupartide rühma esindaja

Maarja Silber

maarja.silber@gmail.com

Ritsikate rühma esindaja

Rain Laan

rainlaan@gmail.com

Jänkukeste rühma esindaja

Kaido Keis

keiss@gmail.com

Siilikest rühma esindaja

Tõnu Martis

tonu.martis@gmail.com

Mesimummide rühma esindaja

Triin Mikkel

triin.mikkel@gmail.com

Lepatriinude rühma esindaja

Margit Berg – Jürgens

 margit.bergjurgens@gmail.com

Liblikate rühma esindaja

Monika Tigane

tiganemonika@gmail.com