banner-image

Vastuvõtt ja väljaarvamine

Laste vastuvõttu lasteaeda reguleerib alates 02.12.2018 a. Elva Vallavalitsuse määrus:

“Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord Elva vallas”

Avalduse saab esitada läbi haridusteenuste haldamissüsteemi  ARNO

Kui vanem soovib lõpetada lasteaiakoha kasutamist enne tähtaega, teavitab ta lasteaiakoha kasutamise lepingu lõpetamisest ARNO kaudu.

Lasteaiakoha kasutamise lõpetamisest tuleb vanemal vähemalt 14 päeva ette teatada.

 

Loe lisaks https://www.elva.ee/lasteaiakohad

Uued rühmad alustavad tööd õppeaasta algul septembris. Rühmad komplekteeritakse maikuuks.

Kohtade vabanemisel võetakse rühmadesse lapsi juurde kogu aasta vältel