banner-image
Laste vastuvõttu lasteaeda reguleerib alates 02.12.2018. a Elva Vallavalitsuse määrus:

“Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord Elva vallas”

Avaldused esitatakse läbi haridusteenuste haldamissüsteemi  ARNO

Lasteaiakoha kasutamise lõpetamisest tuleb vanemal vähemalt 14 päeva ette teatada.

 https://www.elva.ee/lasteaiakohad

Rühmad komplekteeritakse maikuuks. Uued rühmad alustavad tööd õppeaasta algul septembris. 

Kohtade vabanemisel võetakse rühmadesse lapsi juurde kogu aasta vältel!