Tere tulemast

Elva Lasteaed Murumuna kodulehele!

 

Väärtuskasvatus Elva Lasteaias Murumuna

05.- 06. veebruar  toimub Elva Lasteaias Murumuna Lastekaitse Liidu koolitus 65 - le Tartumaa lasteaednikule programmi “Kiusamisest vaba lasteaed“ raames. Lektoriteks on psühholoog Auli Anderson – Targo, väärtusarenduse koolitaja ja nõustaja Ene Tigas ja lasteaia õpetaja Erika Simmulson.  Programmijuht on Liivia Tuvike ja projekti koolituste koordinaator Viive Rull.

Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani krooniprintsessi Mary Fondiga lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi “Kiusamisest vabaks!”, milles keskendutakse 3.-10.  aastastele lastele.

Eestis veab projekti “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” MTÜ Lastekaitse Liit. Tänaseks on üle Eesti liitunud projektiga juba 413 lasteaeda.

Esimese lasteaiana Tartumaal liitus Elva Lasteaed Murumuna programmiga „Kiusamisest vaba lasteaed“ juba 2010. aastal. Sellest ajast oleme me Tartumaa metoodikakeskus. Oleme korraldanud mitmeid koolitusi ja kogemusseminare ning kasutame metoodikat aktiivselt oma igapäevatöös.

Programmi sihtgrupiks on lapsed, lasteaia õpetajad, lapsevanemadja teised lapsele olulised inimesed. Lähtutakse sellest, et lapsed pole halvad, vaid neil on halvad käitumismudelid. Kiusamise ennetamise võtmeisikuks lasteaias ja koolis on õpetaja, kodus lapsevanem. Me kõik püüdleme selle poole, meil oleks avatud, parem, positiivsem ja sõbralikum keskkond.  Oluline on, et täiskasvanud oleksid  sõbralike ja toetavate suhete loojad ja kujundajad.  Võimalikult varajases eas loodud head suhted laste vahel saavad olla heaks pagasiks, mille abil peaks hakkama saama erinevate sotsiaalsete suhetega tulevases elus.

Projekt “Kiusamisest vaba lasteaed“ toetub väga olulistele  põhiväärtustele:

1. Sallivus – näha ja aktsepteerida kogu laste rühmas mitmekesisust ning kohelda üksteist võrdsena.

2. Austus – suhtuda jaatavalt ja hoolivalt teistesse lastesse, olla kõigi sõber,  austada teiste erinevusi ja häid kombeid.

3. Hoolivus – näidata üles huvi, osavõtlikkust, muret ja abivalmidust kõigi vastu.

4. Julgus – jääda endale kindlaks ja seada oma piirid; välja astuda, nähes lapsi teiste piire rikkumas; olla julge ja hea sõber, kes soovib ja on valmis tegutsema ebaõigluse vastu.

Kiusamise ennetamine programm peab oluliseks, et neid väärtusi sisendatakse lastesse võimalikult varakult.

15.aprilli ootame taas maakonna lasteaednikke Elva Lasteaeda Murumuna, et jagada programmi “ Kiusamisest vaba“  parema praktika kogemusi.