Tere tulemast

Elva Lasteaed Murumuna kodulehele!

Lugupeetud lapsevanemad,

Anname teada , et Elva Lasteaed Murumuna on liitunud ELIIS ’iga, https://www.eliis.ee/ , mida lasteaed on tänaseks praktiseerinud juba 4 kuud. Oleme valmis selleks, et ka vanemad liituksid.


 

Mis on ELIIS?

ELIIS on internetipõhine infosüsteem mis on mõeldud kasutamiseks alusharidust pakkuvates asutustes.

ELIISi on  eelkõige abivahendiks kohalikule omavalitsusele, lasteaiale ning õpetajale. Samuti igapäevaseks partneriks kodu ja lasteaia vahel.

Kohaliku omavalitsuse jaoks on tegemist lasteaedade haldussüsteemiga, kust saab kiiresti ülevaate õpetajatest, rühmadest, lasteaia nimekirjadest ning on võimalik koostada erinevaid statistikaid.

Lapsevanema jaoks on tegemist infosüsteemiga, kus antakse hea ülevaade lasteaias toimunust/toimuma hakkavast ja lapse arengust

Õpetaja jaoks on tegemist infosüsteemiga, kus on koondunud kõik info ühte kohta, see on kiiresti leitav ja kättesaadav ning kogu protsess on paberivaba.
 

ELIISi funktsioonid:

1) Elektrooniline päevik

  • puudujate märkimine

  • rühmategevuse märkimine

2) Lasteaia haldussüsteem (õpetajad, rühmad)

3) Teadete saatmine õpetajatele, vanematele

4) Nädalaplaanide koostamine, muutmine, vaatamine

5) Aruannete koostamine

6) Kalender

7) Küsitluste koostamine

 

Kuidas liituda ELIIS’ iga?

Sisselogimine toimub internetipõhiselt: https://www.eliis.ee/register

Kõige lihtsam ja turvalisem viis ELIISi kasutajakonto loomiseks on kasutades ID-kaarti.

ID-kaardi puudumisel võib kasutajakonto luua ka isikut tuvastamata. Sel juhul võivad mõned funktsioonid olla süsteemis piiratud kuni ID-kaardiga sisse logides isiku tuvastus lõpule viiakse.

 

Rühma õpetaja annab lapsevanemale kasutusõigused 24 tunni jooksul tööpäevadel ja tööajal. Lapsevanema kasutusõiguste kättesaamise kohta lisateadet ei saa. Tuleb lihtsalt keskkonda sisse logida. Murede või küsimuste puhul pöörduda rühma õpetaja poole.