banner-image

 

 

 

 

Elva Lasteaed Murumuna on 8-rühmaline Elva valla munitsipaallasteaed. Lasteaed on avatud 6.45-18.00

Lasteaia ajalugu: 

Lasteaia eelkäijaks võib pidada Elva I Lasteaeda, mis asutati 1945. aastal endises Jänese suvilas (Pikal tänaval). Alustati viieteistkümne lapsega ja kolme töötajaga. Praegune lasteaed avati Elva kesklinnas Elva I Lastepäevakodu nime all 6 – rühmalisena 13. novembril 1972. aastal. Juba 1974. aastal ei rahuldanud linna elanikkonna vajadusi 140 lasteaiakohta, mistõttu remonditi ka Pikal tänaval asuv hoone. Vanast 50 kohaga lasteaiast kujunes aastateks uue lastepäevakodu filiaal. Alates 5. aprillist 2000.a on lasteasutuse nimi Elva Lasteaed Murumuna.


Lasteaia seisukord: 

Lasteaia maja renoveeriti 2007. aastal ning 2010. aastal valmis lasteaiale juurdeehitus. Lasteaed sai juurde kaks rühma, kaheksa erinevat teemapesa, kaasaegse köögi koos abiruumidega, pesulao, garderoobi, avara galerii ning suure saali. Lasteaiale projekteeriti uus moderne õueala, millel paiknevad ronimiskeskused, laululava, ministaadion ning mitmed varjualused ja mängumajakesed. Alates 2020. aastast on koostöös lastevanematega lasteaia õueala täiendatud mudaköökide, taimekastide, kompostikasti ja tegevusseinaga.