Eesmärgid

2018/ 2019 õppeaasta teema kujunes märksõnast: MÄNG

MEIE MOTO 2018/ 2019:

LASTEAED ON MÄNGUMAA, MÄNGIDES MA TARGAKS SAAN!

Õppeaasta eesmärgid seadsime nii lapsest kui õpetajast lähtuvalt:

Laps:

  1. Laps on mängulises õppetegevuses aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest.

  2. Laps õpib uurima ja avastama erinevaid mänguviise ning loob endale mänguvahendid ja –keskkonna läbi lugude, õues õppimise ja loovtegevuste.
  3. Laps kasutab digivahendeid eesmärgistatud mängulistes tegevustes teadmiste ja oskuste omandamiseks.
  4. Kasutades erinevaid meeli ja kujutlust rikastub lapse keel ja eneseväljenduse oskus.

Õpetaja:

  1. Õpetaja loob võimalused lapsele õppida läbi mängu maailma ise avastades ja kogedes.

  2. Õppetegevus planeeritakse lähtuvalt avastus-, loov- ja aktiivõppemeetoditest.
  3. Õpetajal suureneb digivahendite kasutamise oskus lapse õppetöö toetamisel.

 

 

 

Free Joomla! template by L.THEME