Eesmärgid

Laps:
- Tunneb kodukoha veekogusid, nendes elavaid loomi ja kasvavaid taimi. Teab vee olulisust loodusele ja inimesele ning oskab vett säästvalt kasutada.
- Käitub tervist hoidvalt ning tunneb rõõmu aktiivsest liikumisest.
- Kasutab loovalt erinevaid vahendeid ja rakendab oma kogemusi, teadmisi ja muljeid ümbritsevast maailmast.
- Oskab õpetaja juhendamisel kasutada erinevaid robootikavahendeid.

 

Õpetaja:
- Rakendab iganädalaselt õues õppimist ja õuesõpet.
- Väärtustab enda ja laste tvist, pakkudes igapäevaselt võimalusi aktiivseks liikumiseks.
- Loob taaskasutust ja loovust väärtustava keskkonna, kus laps saab aktiivselt tegutseda.
- Arendab oma teadmisi digitehnoloogia valdkonnas ning oskab kasutada lasteaias olevaid robootikavahendeid.

 

Kaasav haridus:
1. Õpetaja märkab lapse abivajadust (lapse füüsiline, tervislik, psühholoogiline, emotsionaalne, sotsiaalne, kognitiivne, hariduslik ja majanduslik)
2. Õpetaja arvestab lapse individuaalsete eripäradega ning kohandab rühma keskkonda, õppematerjale, vahendeid ja õppemeetodeid vastavalt sellele.

 

 

 

Free Joomla! template by L.THEME