Kiusamisest vaba lasteaed

 

kiusamisest vabaks LOGO 1 3

Elva Lasteaed Murumuna on liitunud "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" projektiga alates 2012.aastast.  

Metoodikat "Kiusamisest vabaks!" kasutavad viis rühma.

Ennetava metoodika loob lasteaia laste vahel üksteist arvestava ja kaasava suhte ja areneb lastekollektiivis kiusamist ennetav käitumiskultuur - lapsed suhtuvad üksteisesse sallivalt ja austavalt. Nad hoolivad kaaslasest ja sekkuvad kiusamise korral, julgedes kaitsta kaaslast, kes seda ise ei suuda.

Lasteaias loodud heade suhete pagas aitab toime tulla ka sotsiaalsete suhetega koolis. On oluline sisendada lastesse positiivseid väärtusi võimalikult varases eas. Praktilist igapäevast pedagoogilist protsessi on vaja analüüsida. See eeldab uurimispõhist lähenemist ja head koostööd lasteaia personali ja teadlastega.

Kiusamise ennetamise võtmeisikuks lasteaias ja koolis on õpetaja. Tema suhtumine iseendasse, lastesse, lastevanematesse, kolleegidesse ja inimestesse üldiselt on määrava tähtsusega. Võime küsida: kuidas õpetaja hindab ennast sõbralike ja toetavate suhete loojana? Kuidas õpetaja iseloomustab erinevaid lapsi ja lapsevanemaid kaaslaste ja koostööpartneritena?

"Kiusamisest vabaks!" metoodika lähtub lapsest ning keskendub kogu lasterühmale tervikuna.

Kiusamisvastasel programmil on kolm sihtgruppi:

  • Lastega töötavad professionaalid ehk kogu lasteaia personal. Neid innustatakse ja juhendatakse sallivust suurendavate sotsiaalsete käitumismudelite rajamisel. Lasteaia töötajad on eeskujudeks ja inspireerijateks.
  • Lapsevanemad, keda innustatakse programmi tegevusi toetama ja muudetakse otseste ettepanekutega nende tegevuste eest vastutavaks.
  • Lapsed, keda soositakse muutuma aktiivsemaks. Erilist tähelepanu pööratakse passiivsetele pealtvaatajatele, kes moodustavad tähtsa osa tõrjumismudelitest.  
  • Allikas: kiusamisestvabaks.ee

  

Lisalugemist

"Kiusamisest vabaks!" metoodika tulemusuuring lasteaedades ja koolis, märts 2016 - vt: Uuringu tulemused

 

  

 

 

Free Joomla! template by L.THEME