Vastuvõtt ja väljaarvamine

Laste vastuvõttu lasteaeda reguleerib alates 02.12.2018 a. Elva Vallavalitsuse määrus:

"Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord Elva vallas"

 

Avalduse saab esitada läbi haridusteenuste haldamissüsteemi  ARNO

Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitab vanem vallavalitsusele taotluse registris ARNO  või vallavalitsuses kohapeal.

Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks võivad esitada taotluse lapsevanem või lapse seaduslik esindaja (edaspidi vanem), kes soovib kohta Elva valla lasteasutuses.


Lasteaiakoha kasutamine lõpeb tähtaja saabudes või lasteaiakoha kasutamise lõpetamisel. Kui vanem soovib lõpetada lasteaiakoha kasutamist enne tähtaega, teavitab ta lasteaiakoha kasutamise lepingu lõpetamisest registri ARNO kaudu lasteaiakoha kasutamise lõpukuupäeva või edastab kirjaliku teate lasteasutuse direktorile.

 

Lasteaiakoha kasutamise lõpetamisest tuleb vanemal vähemalt 14 päeva ette teatada.

 

Loe lisaks https://www.elva.ee/lasteaiakohad

 

Uued rühmad alustavad tööd õppeaasta algul septembris. Rühmad komplekteeritakse õppeaasta jooksul maikuuks.

Kohtade vabanemisel võetakse rühmadesse lapsi juurde kogu aasta vältel.

Free Joomla! template by L.THEME